Privacybeleid

Privacyverklaring.

Voor een kwalitatief goede en optimale behandeling is het noodzakelijk een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dat is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO).

Uw gegevens worden vastgelegd:

 • Ten behoeve van een kwalitatief optimale behandeling.
 • Ten behoeve van de facturering en efficiĆ«nte praktijkvoering.
 • Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan voor het hierboven omschreven doel nodig is.
 • Binnen het kader van de wettelijke plicht in het kader van de WBGO.
 • Bewaartermijn van het dossier is 15 jaar na de laatste toevoeging (WBGO).
 • Ik doe mijn best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
 • Tevens kunnen uw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen.
 • Naast de gegevens die u zelf verstrekt kunnen ook gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener worden opgeslagen, mits dit ten dienste staat van de behandeling.

Meer informatie over de wijze waarop in mijn praktijk wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens vindt u in de volgende documenten:

Voorafgaand aan het intake-consult sluiten wij een behandelovereenkomst af waarin u onder andere toestemming verleend voor het vastleggen van uw gegevens volgens privacyverklaring en privacybeleid van Acupunctuur Brigitte Arts. Verder zijn de Algemene voorwaarden van de praktijk een integraal onderdeel van de behandelovereenkomst.

Uw rechten:

 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden;

*Verzoek tot intrekking kunt u schriftelijk of per mail melden aan de praktijkhouder (B.J.J.Arts, acupunctuur@gmail.com)

Meer informatie over het cookiebeleid van deze website vindt u hier.

Facebooktwitterlinkedinmail